Cmentarz Wojenny w Wałczu – pamięć o ludziach i wydarzeniach

Muzeum Ziemi Wałeckiej realizuje zadanie „Cmentarz Wojenny w Wałczu – pamięć o ludziach i wydarzeniach” w ramach Programu Wspieranie samorządowych instytucji kultury – opiekunów miejsc pamięci,  finansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Celem projektu jest zebranie jak najpełniejszej dokumentacji (dokumenty oficjalne, relacje prasowe, wspomnienia świadków) dotyczące tworzenia cmentarza, osób tam pochowanych, okoliczności ich śmierci, informacji dotyczących walk o w regionie w 1945 roku, stworzenie kompendium wiedzy na te tematy i udostępnienie na portalu internetowym, aby osoby zainteresowane tematem - naukowcy, dziennikarze, młodzież szkolna a przede wszystkim rodziny osób na tym cmentarzu pochowanych mogły poznać historię ich działań, okoliczności śmierci i pochówku. Prawdopodobnie nie ma szans na odszukanie wszystkich potrzebnych informacji, jednak konieczne jest przeprowadzenie takich działań jak najszybciej, gdyż czas zaciera ślady, ginie pamięć o tamtych czasach, odchodzą ludzie, którzy byli świadkami ówczesnych wydarzeń.

Każdy może mieć swój udział w projekcie: Wystarczy porozmawiać z rodziną, znajomymi: może pamiętają działania związane z tworzeniem Cmentarza Wojennego, może znają kogoś, kto przy tym pracował. Może słyszeli wspomnienia ludzi, którzy byli świadkami działań wojennych i powojennych. Może znają historię kogoś, kto jest pochowany na tym cmentarzu?

Czekamy na takie wspomnienia i informacje! e-Mail: cw-walcz@tlen.pl

Witamy w Wirtualnym Muzeum Wałeckim

         

           Zapraszam do zwiedzania Wirtualnego Muzeum Wałeckiego. Prezentujemy tu eksponaty, które do tej pory ukryte były w magazynach muzealnych. Są tu również sale poświęcone wałeckim twórcom i kolekcjonerom. Nasze Wirtualne Muzeum będzie systematycznie rozwijane, warto więc tu zaglądać często.

                                           Magdalena Suchorska - Rola

                                          Dyrektor Muzeum Ziemi Wałeckiej