Przedwojenne widokówki - obecna ulica Kilińszczaków