Przedwojenne widokówki - obecna ulica Kościuszkowców