Ty też możesz mieć swój udział w projekcie:

Porozmawiaj z rodziną, znajomymi: może pamiętają działania związane z tworzeniem Cmentarza Wojennego, może znają kogoś, kto przy tym pracował. Może słyszeli wspomnienia ludzi, którzy byli świadkami działań wojennych i powojennych. Może znają historię kogoś, kto jest pochowany na tym cmentarzu?

Czekamy na takie wspomnienia i informacje: e-Mail: cw-walcz@tlen.pl